Harkanj, 04. juli

harkanj ljeto elketours 2022

Aranžman obuhvata:

- 10  noćenja u studio apartmanima

- prevoz  autobusom turističke klase

Aranžman ne obuhvata:

- boravišna taksa iznosi 3 KM dnevno plaća se u agenciji prilikom prijave

- Putničko zdrastveno osiguranje 1,70KM po danu, osobe preko 65 godina plaćaju duplu polisu

- Ulaznice u Banje Harkany

NAPOMENA:  Za  realizaciju  fakultativnih  izleta  potrebno  je  minimalno  25  prijavljenih  putnika. Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENA:  Cijena  aranžmana  je  kalkulisana  na bazi  45  putnika.  Ukoliko  bude  manje  prijavljenih  putnika  možemo  realizovati  putovanje  uz  prethodni  dogovor  sa  klijentima  o  korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

 UPOZORENJE:  Mole  se  putnici  da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih  dokumenata  i  provjeriti  zakonske  regulative  oko  ulaska  u  države  koje  su  u  programu  putovanja.  Svi  putnici  su  duzni  imati  validnu  policu  putničkog  zdravstvenog osiguranja.

 REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene koštanja aranžmana.

NAČINPLAĆANJA:  Prilikom  rezervacije  putovanja  obavezna  je  uplata 30%  avansa  od ukupne cijene aranmana. Ostatak se uplacuje najkasnije 7 dana prije datuma polaska.  Nudimo  mogunost  placanja  u  ratama  putem  kreditnih  i  shopping  kartica  NLB  i  Unicredit banke. Provizija na kartično placanje u ratama iznosi 5%.

 Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Elketours Lukavac

 POSEBNA NAPOMENA ZA  COVID 19

Za ovo putovanje važe sve preporuke u vezi sa COVID-19. Do datuma polaska na putovanje moguće su promjene uslova putovanja u skladu sa preporukama nadležnih institucija u BiH i inostranstvu odnosno tranzitnih teritorija i zemlje u kojoj se nalazi konačna destinacija iz programa putovanja. U slučaju da propisi vezani uz pandemiju ne dozvoljavaju da se putovanje nesmetano realizuje agencija zadržava pravo promjene termina realizacije putovanja.Dokumenti potrebni za putovanje u Mađarsku:-vazeci pasos