Ohrid, 26. maj

ohrid elketours 260522

1. dan 26.05.2022- četvrtak

Polazak iz Gračanice u 19.15h,Lukavca 20.00h, iz Tuzle 20.30h, Bjeljina 22.00h benzinska pumpa Nešković.  Vožnja preko  Beograda, Niša do  Skoplja  sa usputim pauzama po  potrebi grupe.

2. DAN 27.05.2022- petak

Dolazak u Skoplje u jutarnjim satima .Obilazak grada koji obiluje sa brojnim istorijskim znamenitostima ( fakultativno,) u pratnji lokalnog vodiča.Šetnja do glavnog gradskog Trga uz usputno razglednanje kuce Majke Tereze, potom Vrata Makedonije,odnosno impresivna trijumfalna kapija koja nekako podsjeća na onu u Parizu. Odlazak na Tg Makedonije na kojoj se nalazi ogromna statua konjanika (Aleksandra Makedonskog), Prelazak rijeke Vrdar preko divnog kamenog mosta i potom uz obalu rijeke razgledanje mosta oko arheoloskog muzeja ,filharmonije, Odlazak do stare čaršije koja potiče iz otomanskih vremena, a koja nadvisuje stara tvđava Kale. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti, nakon toga nastavak putovanja preko Tetova i Gostivara prema Ohridu.Smještaj u hotel cc 14 časova.

 SLOBODNO VRIJEME za kraći odmor.Nakon toga planiran je odlazak do grada. Slobodno  vrijeme. Povratak u hotel.Noćenje.

3. DAN 28.05.2022-subota

Doručak. Nakon toga slijedi (fakulatativno ) izlet do manastira  sv. Naum koji je udaljen 29 km od Ohrida u pratnji lokalnog vodiča. Područje u kojem se nalazi sv. Naum jedno je od najljepsih na Ohridskom JEZERU. Sv. Naum izgrađen je na  stjeni iznad jezera odakle se pruza nezaboravan pogled na Ohridskoj jezero i okolne planine. Povratak prema  Ohridu te sa usputnom pauzom na Biljaninim izvorima.Nasatavak vožnje do grada odakle počinjemo(fakulativno) kružnu vožnju po Ohridskom jezeru.Nkon toga obilazak istoriskog grada OHRIDA POZNATOG PO Vizantijskim spomenicima i Sakralnim objektima, rimski teatar na vrhu starog grada odakle se pruža nezaboravan pogled na ohrisko jezero i grad ohrid.Slobodno vrijeme za shopping po autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i nadaleko cuvenim ohridskim biserima Hevi i Talevi. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.    

4. DAN 29.05.2022- nedjelja

Doručak, odjava iz hotela, polazak za BiH. Dolazak u BIH planiran je u kasnim večernjim satima.

 • CIJENA ARANŽMANA ZA REZERVACIJE DO 20.04.2022: 229,00 KM po osobi
 • REDOVNA CIJENA ARANŽMANA 239,00 KM po osobi
 • ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 40 OSOBA

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prijevoz turističkimautobusom (tv,video i audio oprema, klima),
 • smeštaj u hotelu Sileks 4* u Ohridu, na bazi dva polupansiona,(doručak I večera švedski sto)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama
 • pratilac grupe
 • PDV

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • obilazak Ohrida i sv. Nauma sa lokalnim vodičem 15eur
 • vožnja brodom po Ohridskom jezeru  12 eur
 • obilazak Skoplja 5 eura
 • međunarodno zdravstveno osiguranje 8 KM, osobe preko 60 godina-16 KM
 • doplata za 1/1 sobu 45KM(dva dana)
 • uznice za historijske objekte (muzeji I dr.)

NAPOMENA:  Za  realizaciju  fakultativnih  izleta  potrebno  je  minimalno  25  prijavljenih  putnika. Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENA:  Cijena  aranžmana  je  kalkulisana  na bazi  40  putnika.  Ukoliko  bude  manje  prijavljenih  putnika  možemo  realizovati  putovanje  uz  prethodni  dogovor  sa  klijentima  o  korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje. 

UPOZORENJE:  Mole  se  putnici  da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih  dokumenata  i  provjeriti  zakonske  regulative  oko  ulaska  u  države  koje  su  u  programu  putovanja.  Svi  putnici  su  duzni  imati  validnu  policu  putničkog  zdravstvenog osiguranja.

REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju lične karte ili pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene koštanja aranžmana.

NAČIN PLAĆANJA:  Prilikom  rezervacije  putovanja  obavezna  je  uplata 30%  avansa  od ukupne cijene aranmana. Ostatak se uplacuje najkasnije 7 dana prije datuma polaska.  Nudimo  mogunost  placanja  u  ratama  putem  kreditnih  i  shopping  kartica  NLB  i  Unicredit banke. Provizija na kartično placanje u ratama iznosi 5%. Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Elketours Lukavac

POSEBNA NAPOMENA ZA  COVID 19

Za ovo putovanje važe sve preporuke u vezi sa COVID-19. Do datuma polaska na putovanje moguće su promjene uslova putovanja u skladu sa preporukama nadležnih institucija u BiH i inostranstvu odnosno tranzitnih teritorija i zemlje u kojoj se nalazi konačna destinacija iz programa putovanja. U slučaju da propisi vezani uz pandemiju ne dozvoljavaju da se putovanje nesmetano realizuje agencija zadržava pravo promjene termina realizacije putovanja.Dokumenti potrebni za putovanje u Makedoniju: važeća lična karta ili pasoš.

ELKETOURS D.O.O. Lukavac, Branilaca Bosne bb Bona i HercegovinaTel/fax: +387 35 553 885, mob: 061 233 177  e-mail:elketours @yahoo.com   web: www.elketours.ba

Kalendar putovanja